Simulering

Vi utfører brannmodellering og kan gi estimater på ulike brannskapte forhold, med ulik grad av nøyaktighet. Hovedsaklig benytter vi sonemodeller eller CFD programmet FDS i våre simuelringer. CFD bergninger er langt mer tidkrevende, men har et større muligheter. Ved beregninger i CFD progrmvaren kan resultater fremstilles visuelt.

Vi har flere muligheter innen evakueringsmodellering, hvorav håndberegeninger gir oss raske estimat, men hvor annen programvare kan benyttes i mer kompliserte tilfeller, samt gi oss visuelle fremstillinger.

Sett i sammenheng kan man for eksempel vurdere tilgjengelig- og nødvendig rømningstid for byggverk eller deler av byggverk.