FDV Brannsikkerhet

Vi utfører digitalisering og utarbeidelse av ajourført plan og snitt tegninger for byggverk.

Videre utarbeider og leverer vi ulike tegninger for brannteknisk dokumentasjon og informasjon, herunder:
– Brannverntegninger, komplette branntekniske tegninger for innlegg i brannobjektets brannvernperm.
 – Rømnings- og evakueringsplaner, for veggoppslag på strategiske steder i bygget.
  – Sprinklertegninger, for dokumentasjon.
  – O-plan for brannalarm, for veggoppslag ved brannsentral

For byggverk som er klassifisert som særskilt brannobjekt jfr. § 13 (Særskilte brannobjekter) i brann- og eksplosjonsvernloven, stiller tilførende «Forskrift om brannforebygging» ved § 9, krav at eier av brannobjektet skal utføre systematisk sikkerhetsarbeid og dette skal dokumenteres.

Vi bistår eier av særskilt brannobjekt med branntekniske rådgivningstjenester, slik at krav i lov og forskrift vil bli oppfylt.