FDV Brannsikkerhet

ROBS har lang erfaring i å bistå oppdragsgivere med rådgivertjenester knyttet til FDV Brannsikkerhet.

Digitaliserte tegninger

ROBS har også lang erfaring i digitalisering og utarbeidelse av ajourført plan og snitt tegninger for byggverk, i samband med levering av tegninger for brannteknisk dokumentasjon og informasjon, herunder:
– Brannverntegninger, komplette branntekniske tegninger for innlegg i brannobjektets brannvernperm.
– Rømnings- og evakueringsplaner, for veggoppslag på strategiske steder i bygget.
– Sprinklertegninger, for dokumentasjon.
– O-plan for brannalarm, for veggoppslag ved brannsentral.

Systematisk brannsikkerhet

For byggverk som er klassifisert som særskilt brannobjekt jfr. § 13 (Særskilte brannobjekter) i brann- og eksplosjonsvernloven, stiller tilførende «Forskrift om brannforebygging» ved § 9, krav at eier av brannobjektet skal utføre systematisk sikkerhetsarbeid og dette skal dokumenteres.

Vi bistår eier av særskilt brannobjekt med branntekniske rådgivningstjenester, slik at krav i lov og forskrift vil bli oppfylt. Resultatet av dette (rutiner og utførelse av kontroller og intervaller) innlegges i FDV planstrategien (FDV programvare eller manuelt) hos oppdragsgiver. Det kan avtales videre at vi tidvis kan kontrollere at fastsatte FDV rutiner utføres.