Brannteknisk prosjektering


Denne tjenesten utføres i samband med prosjektering for oppføring av nytt byggverk eller ved prosjektering av tiltak for ombygging/påbygging/bruksendring i eksisterende byggverk. Utføres preakseptert eller ved analyse.

RBS har sentralgodkjenning for Prosjektering av Brannkonsept, i tiltaksklasse 3.