Analyser

Virksomheter kan pålegges krav om ulike typer analyser. Vi utfører analyser etter kundens behov. Konsekvensanalyser, tilstandsanalyser eller spredningsanalyser er eksempler på noen.