Tildelt RIBR oppdrag i Tau bryggeri

ROBS er valgt som brannteknisk rådgiver av Stavanger kommune, i sterk konkurranse med nasjonale konkurrenter, til det nye byggetrinnet på gamle og ærverdige Tau bryggeri. Eldste bygget er fra ca 1920 og nyeste fra 1970 tallet. Vi er stolte av å få være med på dette spennende rehabiliteringsprosjektet. Tau bryggeri huser en lang historie og må på best måte bevare det gamle særpreget – utvendig og innvendig – samtidig som brannsikkerheten skal ivaretas i totale bygningsmassen, som har bruksformål innen kultur. Vi ser frem til å jobbe med prosjektet!